Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑΣήμερα 14/12/2012 πραγματοποιήθηκε ξανά συνάντηση του Συλλόγου των εργαζομένων (κ. Φασουλάς, κ. Τσικαλουδάκης) στον Αγ.Νικόλαο με:

  • Την Επίτροπο ελεγκτικού συνεδρίου της περιφέρειας Λασιθίου
  • Την Υπηρεσία Δημοσιονομικού ελέγχου του Νομού Λασιθίου
  • Το Διοικητή των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείου Λασιθίου

Συζητήθηκε το θέμα των οφειλόμενων μηνών των εξαιρέσιμων – νυχτερινών για το διάστημα Σεπτέμβριος-Οκτώμβριος 2012 (καθώς και του Μαρτίου που εκκρεμεί ακόμα). Λόγω κάποιου λάθους του Υπουργείου στην κατανομή των ωρών, η επίτροπος αρνείται να υπογράψει τους μήνες από τον Σεπτέμριο και μετά.
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει κάνει αίτημα προς το υπουργείο προκειμένου να λύσει το πρόβλημα με κάποιο τροποποιητικό έγγραφο.

Λόγω της καταλυτικής ημερομηνίας και ώρας (Παρασκευή 14/12/12 - 15:00) που μπορούν να εγκριθούν τα εντάλματα για να πληρωθούν οι υπολοιπόμενοι μήνες και δεδομένου του προαναφερόμενου προβλήματος, ο σύλλογος εργαζομένων σε συνεργασία με την Διοίκηση και τον Διοικητή του νοσοκομείου Ιεράπετρας, κατάθεσε γραπτή αίτηση στην Επίτροπο (2 ώρες πριν την λήξη της προθεσμίας) ζητώντας να προχωρήσει τουλάχιστον ο μήνας Σεπτέμβριος σε ανταλλαγή με τον μήνα Μάρτιο που δεν έχει ακόμα εκταμιευτεί. Στο αίτημα αυτό προσυπέγραψε και ο Διοιηκητής των διασυνδεόμενων κ. Μαυρικάκης.

Έτσι κατόπιν καλής συνεργασίας και ανταλλαγής αρκετών εγγράφων μεταξύ Υ.Δ.Ε και Επιτρόπου (τα οποία μεταφέρονταν μέσω του συλλόγου από χέρι σε χέρι), είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι 28/12/12 θα πληρωθεί και ο μήνας Σεπτέμβρης μαζί με τους υπόλοιπους 3 μήνες που είχαμε ήδη ενημερώσει (Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος).

Όσο αφορά το Ιατρικό προσωπικό, στις 28/12/12 θα καταβληθούν οι μήνες Αύγουστος και Σεπτέμβριος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου