Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

ΘΕΜΑ: για την Υπουργική Απόφαση του καθηκοντολογιου των Νοσηλευτών ΔΕ

 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας απέστειλε προς τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, τον Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γεν. Νοσοκομείων Λασιθίου, τον Αν. Διοικητή Γ.Ν.– Κ.Υ. Ιεράπετρας και την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών-τριων. Δείτε την επιστολή αναλυτικά: 

ΘΕΜΑ: για την Υπουργική Απόφαση του καθηκοντολογιου των Νοσηλευτών ΔΕ 

Στις 8/8/2022 ΦΕΚ (Β 4209/2022) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 με θέμα “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.” 

Αυτή η Υπουργική απόφαση όχι μόνο υποβαθμίζει και υποτιμά το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτριών-των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά διαταράσσει και την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων! Με βάση το νέο καθηκοντολόγιο καταργούνται μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που εκτελούσαν οι ΔΕ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (τις οποίες διδάσκονταν στην εκπαίδευση τους), με συνέπεια οι πράξεις αυτές να διενεργούνται πλέον μόνο απ’ τους νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Με την απόφαση αυτή και τις τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ, καθιστάτε αδύνατη η έκδοση νοσηλευτικών προγραμμάτων απ τις Νοσηλευτικές Διοικήσεις. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να ανασταλεί και να τροποποιηθεί το εν λόγω καθηκοντολόγιο, διότι η εφαρμογή του οδηγεί σε αδιέξοδο τα Νοσοκομεία. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Συνάντηση Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα με εκπροσώπους των Συλλόγων Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα συναντήθηκε χθες με εκπροσώπους των Συλλόγων Νοσηλευτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας για θεσμικά ζητήματα τους. 

Ιδιαίτερη έμφαση κατά τη συζήτηση δόθηκε στην πρόσφατα εκδοθείσα υπουργική απόφαση, με την οποία θεσμοθετείται το καθηκοντολόγιο των βοηθών νοσηλευτών –τριών. 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός αναγνώρισε την ιδιαίτερη συμβολή των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών όχι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και στη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας γενικά και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί και με τυχόν άλλα εμπλεκόμενα συναρμόδια υπουργεία για την επίλυση των θεσμικών τους αιτημάτων. 

Ιδίως σε σχέση με το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών η Αναπληρώτρια Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους των συλλόγων.

Πηγή