Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Νέο ΔΣ στο Σύλλογο εργαζομένων ΓΝ – ΚΥ Ιεράπετρας

Το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, συνεδρίασαν τα εκλεγμένα μέλη του νέου ΔΣ του Συλλόγου εργαζομένων ΓΝ – ΚΥ Ιεράπετρας μετά από πρόσκληση του Υποψηφίου Χριστούδη Κωνσταντίνου ο οποίος και  πλειοψήφησε. 
Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου μας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Χριστούδης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Βλασσάκης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Φασουλάς Ιωάννης
Αν. Γραμματέας: Χαντζιόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Κονταξάκη Καλλιόπη
Μέλος: Χρυσού Μαρία
Μέλος: Βασαρμιδάκης Εμμανουήλ

Θα ακολουθήσει σχετικό δελτίο τύπου για όλα τα κακώς κείμενα!!