Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016-2019
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                      
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 11/11/16

ANAKOINΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016-2019

      Τις προηγούμενες ημέρες μοιράσθηκε στους επικεφαλής των τμημάτων του Νοσοκομείου μας έντυπο 3 σελίδων προκειμένου να συμπληρωθεί. Το έντυπο αφορά την κατάρτιση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016-2019. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

      Η θέση μας για την ενέργεια αυτή είναι συγκεκριμένη. Η κατάρτιση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ αποτελεί εργαλείο του σύγχρονου Ιατρικού Manαgement  το οποίο υπηρετεί την βέλτιστη υποστήριξη ενός Νοσοκομείου, την ποιοτική και ποσοτική  ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από το εν λόγω Νοσοκομείο προς τους πολίτες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Η ενεργοποίηση του εργαλείου αυτού είναι ωφέλιμη υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από  ανάλογη θεσμική βούληση από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης για αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και ταχύτερη επίλυση των προβλημάτων του Νοσοκομείου. Η χρήση λοιπόν του εν λόγω εργαλείου όπως και κάθε εργαλείου του Ιατρικού Μanagement θα πρέπει εξ ορισμού να λειτουργεί προς όφελος του ιδρύματος για το οποίο χρησιμοποιείται και κατ’επέκταση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, εν προκειμένω της κοινωνίας της ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                                                                               Το Δ.Σ


Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

       Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για έγκριση προκήρυξης ιατρών Ε.Σ.Υ. στην 7η Υ.Π.Ε. εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για τη ΜΙΑ και μοναδική θέση που προβλέπεται για το νοσοκομείο μας.

       Συγκεκριμένα προβλέπεται μια θέση Βιοπαθολόγου ενώ για το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου προβλέπονται 12 θέσεις γιατρών ενώ αντίστοιχα για το νοσοκομείο της Σητείας 3 θέσεις γιατρών.

       Μήπως το γεγονός ότι πολλοί από τους γιατρούς του νοσοκομείου μας, διαφόρων ειδικοτήτων, καλύπτουν πέρα από τις εφημερίες τους και άλλες μέρες εθελοντικά και αμισθί προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα, σας οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα σχετικά με την αναγκαιότητα τους; Μήπως πρέπει να υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες που το φιλότιμο των γιατρών και εργαζομένων προσπαθούν να εκμηδενίσουν για να καταλάβετε τον κίνδυνο που ελοχεύει με την απόφασή σας αυτή παρόλο που γνωρίζετε ότι οι ανάγκες του νοσοκομείου μας σε έμψυχο υλικό είναι πολλές και επιτακτικές; Για παράδειγμα η Παθολογική κλινική διαθέτει 2 ιατρούς (ο ένας λείπει με άδεια ανατροφής τέκνου) άρα εφημερεύει 3-4 ημέρες, η Παιδιατρική κλινική 2 ιατρούς άρα εφημερεύει 18 ημέρες και ούτω καθεξής.

        Γιατί η 7η ΥΠΕ για τις ανάγκες σε Ιατρούς της κάθε Υγειονομικής Μονάδας και της κατανομής τους, προσμετρά τους Ειδικευόμενους, τους Επικουρικούς (ένα μόνο στην Ιεράπετρα) και τους Γενικούς γιατρούς (5 συνολικά στο ΚΥ- ΤΕΠ) μόνο για την Υγειονομική Μονάδα της Ιεράπετρας; Γιατί όχι και για τις άλλες Υγειονομικές Μονάδες που είναι αριθμητικά αντίστοιχα περισσότεροι; Όσον αφορά την αναφορά της 7ης ΥΠΕ ότι μας είχε προταθεί να προκηρυχθεί μία θέση μόνιμου γιατρού Μ/Γ και η Υγειονομική Μονάδα Ιεράπετρας προτίμησε να προκηρυχθεί μια θέση Βιοπαθολόγου, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφερθούμε στα πραγματικά γεγονότα.

        Δεν πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι το νοσοκομείο της Ιεράπετρας εξυπηρετεί μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό από ότι του Αγ Νικολάου ή της Σητείας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και ότι εξαιτίας της υποστελέχωσης του πολλά περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας (κυρίως παθολογικά και παιδιατρικά) αναγκάζονται να μεταφέρονται στο ΓΝΑΝ με αποτέλεσμα την υπερφόρτωσή τους με ασθενείς που στο μεγαλύτερο μέρος τους θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν στο οικείο νοσοκομείο.

        Ένας σώφρων νους θα έπρεπε να ισχυροποιήσει το νοσοκομείο της Ιεράπετρας σε έμψυχο προσωπικό και όχι να το υποβαθμίσει εκτός και αν πίσω από αυτήν την απόφαση κρύβονται άλλα συμφέροντα που έχουν να κάνουν με την διάλυση του νοσοκομείου βάζοντας σε κίνδυνο την Υγεία των πολιτών όχι μόνο της Ιεράπετρας αλλά και όλων όσων εξυπηρετεί.

        Εμείς σαν σύλλογος εργαζομένων καταγγέλλουμε την απόφαση ως απαράδεκτη και προειδοποιούμε ότι θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο για να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της λειτουργίας του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας.


                                                                 Το Δ.Σ.