Τρίτη 30 Αυγούστου 2022

ΘΕΜΑ: για την Υπουργική Απόφαση του καθηκοντολογιου των Νοσηλευτών ΔΕ

 Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας απέστειλε προς τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ, τον Διοικητή των Διασυνδεόμενων Γεν. Νοσοκομείων Λασιθίου, τον Αν. Διοικητή Γ.Ν.– Κ.Υ. Ιεράπετρας και την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. έγγραφο σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης για το καθηκοντολόγιο των ΔΕ Νοσηλευτών-τριων. Δείτε την επιστολή αναλυτικά: 

ΘΕΜΑ: για την Υπουργική Απόφαση του καθηκοντολογιου των Νοσηλευτών ΔΕ 

Στις 8/8/2022 ΦΕΚ (Β 4209/2022) δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Γ6/Γ.Π.οικ. 46042/2022 με θέμα “Καθηκοντολόγιο Βοηθών Νοσηλευτών-τριών Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ, καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.” 

Αυτή η Υπουργική απόφαση όχι μόνο υποβαθμίζει και υποτιμά το ρόλο και την προσφορά των νοσηλευτριών-των ΔΕ στο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά διαταράσσει και την εύρυθμη λειτουργία των Νοσοκομείων! Με βάση το νέο καθηκοντολόγιο καταργούνται μια σειρά από νοσηλευτικές πράξεις που εκτελούσαν οι ΔΕ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ (τις οποίες διδάσκονταν στην εκπαίδευση τους), με συνέπεια οι πράξεις αυτές να διενεργούνται πλέον μόνο απ’ τους νοσηλευτές ΠΕ και ΤΕ. Με την απόφαση αυτή και τις τεράστιες ελλείψεις σε νοσηλευτές ΤΕ και ΠΕ, καθιστάτε αδύνατη η έκδοση νοσηλευτικών προγραμμάτων απ τις Νοσηλευτικές Διοικήσεις. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να ανασταλεί και να τροποποιηθεί το εν λόγω καθηκοντολόγιο, διότι η εφαρμογή του οδηγεί σε αδιέξοδο τα Νοσοκομεία. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Ιεράπετρας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου