Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Έγκριση ποσού 59,613 ευρώ για το 1ο τρίμηνο 2012 για τις υπερωρίες του νοσηλευτικού προσωπικού

Εγκρίθηκε η έκδοση εκατόν τριάντα ένα (131) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής
στο όνομα των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα με τα
αντίστοιχα Α.Φ.Μ., τις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. ως επιχορήγηση για την πληρωμή των πρόσθετων
αμοιβών για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
ώρες προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (πλην ιατρικού), για υποχρεώσεις του α΄
τριμήνου οικονομικού έτους 2012, ως εξής:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου