Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

Επιστολή του κ. Μαστοράκη προς τον Σύλλογο Εργαζομένων


Προς
το  Σύλλογο  Εργαζομένων  Νοσοκομείου  Ιεράπετρας

Κύριε  Πρόεδρε   
   Σχετικά  με  τη  σημερινή  επιστολή  σας  προς  τον  Αναπληρωτή  Διοικητή  του  Νοσοκομείου, την  οποία  κοινοποιήσατε  στα  τοπικά  Μ.Μ.Ε.  και   με  θίγει  άμεσα, τη  σχετική  με  απόφασή  του   για  εσωτερική  προσωρινή  μετακίνηση  συναδέλφου  σας, σάς  υπενθυμίζω  τα  παρακάτω, τα  οποία, αν  δεν  γνωρίζατε, οφείλατε  να  έχετε  φροντίσει  να  πληροφορηθείτε:
   Η  κα  Καλλιόπη  Μαυράκη  είχε  καταθέσει  αίτηση  για  μετάταξή  της  στη  Διοικητική  Υπηρεσία  του  Νοσοκομείου  μας  τον  Οκτώβρη  του  2009, δηλ. σε  τελείως  ανύποπτο  χρόνο  όσον  αφορά  στην  τοποθέτησή  μου   ως  διοικητή  του  Νοσοκομείου  μας  που  έγινε  μετά  από  απόφαση – πρόταση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  (14-2-2011), αλλά  και  ένα  χρόνο  πριν  το  γάμο  της  με  τον  γιο  μου!!
   Η  κα  Καλλιόπη  Μαυράκη  είχε  το  δικαίωμα  να  καταθέσει  την  αίτησή  της, αφού, μάλιστα, μετά  το  διορισμό  της  στη  Μαιευτική  Κλινική  (2007), είχε  αποκτήσει  και  Πτυχίο  Πανεπιστημιακής  Εκπαίδευσης  (ΠΕ).
    Η  αίτησή  της, παρότι  παλαιά,  όπως  συνέβαινε  και  με  πολλές  άλλες  υποθέσεις, αναιτιολόγητα  δεν  είχε  συζητηθεί  στο  Δ.Σ.  του  Ιδρύματος, με  την  προηγούμενη  διοίκηση. 
    Δεδομένου  ότι,  άνκαι  ήμουν  Διοικητής ,  ποτέ  δεν  ορίστηκα  (λόγω  γραφειοκρατίας…)  και  Πρόεδρος  του  Δ.Σ.  (ούτε  ήμουν  καν  μέλος  του), ζήτησα  από  τον  προεδρεύοντα  Αντιπρόεδρο  (Γ.Αλεξομανωλάκης), όπως  έκανα  με  όλα  τα  θέματα  που  είχαν  καθυστερήσει, την  προώθηση  της  αίτησης  για  συζήτηση  στο  Δ.Σ.
    Προηγουμένως, είχα  συνεννοηθεί  και  με  τη  Διευθύνουσα  της  Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας  του  Νοσοκομείου  μας  κα  Μερεσεντόγλου – μέλος  του  Δ.Σ., της  οποίας  η  άποψη  ήταν  θετική.
   Κατά  τη  συνεδρίαση, η  Διευθύνουσα  παρουσιάστηκε  να  έχει  αλλάξει  γνώμη. Την  αλλαγή  δικαιολόγησε   με  το  επιχείρημα  ότι, εν  όψει  της  τότε  επικείμενης  αναδιάρθρωσης  των  υπηρεσιών  Υγείας, θα  μπορούσε  να  παρεξηγηθεί  η  μετάταξη  της  κας  Μαυράκη  ως  προσπάθεια  «διάσωσης»  της  νύφης  μου  από  μετακίνησή  της  στον  Αγ.Νικόλαο  ( λόγω  του  φόβου   κατάργησης  της  Μαιευτικής  μας  Κλινικής).
    Την  ίδια  τοποθέτηση  είχε  και  το  μέλος  του  Δ.Σ.  κ.Χάρης  Παπαδάκης, εκπρόσωπος  των  Εργαζομένων.
    Δεν  υπήρξε  δηλ.  αντίρρηση  στο  αίτημα  μιας  εργαζόμενης  με  αυξημένα  τυπικά  προσόντα, η  αποδοχή  του  οποίου  δεν  θα  έβλαπτε  και  κανένα  συνάδελφό  της, όπως  όλοι  ομολογούσαν, ενώ, βασικά, κάλυπτε  πιεστικές  υπηρεσιακές  ανάγκες. Σημειωτέον  ότι, την  ίδια  περίοδο, βοηθούσαν  τη  Διοικητική  μας  Υπηρεσία  υπάλληλοι  της  ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ς  και  του  Ι.Κ.Α., μετά  από  παράκλησή  μας. Σημειωτέον,  επίσης,  ότι, στη  Διοικητική  Υπηρεσία  υπηρετούσαν  και  υπηρετούν, ακριβώς  λόγω  αυξημένων  και  ταχύτατα  αυξανόμενων  αναγκών  (συνταξιοδοτήσεις), αρκετοί  υπάλληλοι  της  Νοσηλευτικής  μας  Υπηρεσίας, με  τυπικές  ή  και  άτυπες  μετατάξεις …
    Άνκαι   η  πλειοψηφία  του  Δ.Σ.  τάχθηκε  υπέρ  της  αποδοχής  του  αιτήματος  (όλα  τα  μέλη  πλην  των  παραπάνω  δύο )  σύμφωνα  με  την  εισήγηση  του  Προεδρεύοντος  αλλά  και  του  Διοικητικού  Διευθυντή,  εγώ   ζήτησα  την  απόσυρση  της  αίτησης  και  ματαίωση  της  συζήτησης, για  προφανείς  λόγους  αφού  δεν  υπήρχε  ομοφωνία. 
     Η  παράκλησή  μου  δεν  έγινε  δεκτή  και  ΟΜΟΦΩΝΑ  το  Δ.Σ.  αποφάσισε  να  μην  απορρίψει  αλλά  να  αναβάλει   τη  συζήτηση  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  αναδιάρθρωσης  των  υπηρεσιών  Υγείας  (σύμφωνα  δηλ. με  το  σκεπτικό  των  παραπάνω  δύο  μελών), και  αυτό  γράφεται  στα  πρακτικά.  Προφανώς, λοιπόν, αν   το  αίτημα  της  συναδέλφου  σας  δεν   ήταν  σύννομο  ή  αν  ήταν  αν τίθετο  προς  το  συμφέρον  του  Νοσοκομείου  μας, θα  είχε  απορριφθεί. ( Εξ  άλλου, όπως  πρέπει  να  γνωρίζετε, η  απόφαση  του  Δ.Σ.  θα  ήταν, απλά, πρόταση  προς  το  αρμόδιο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο, το  οποίο  θα  έλεγχε  πλήρως  τη  νομιμότητα  και  θα  υλοποιούσε  ή  όχι  τη  μετάταξη).
       Τα  παραπάνω  μπορούν  να  βεβαιώσουν  ο  παριστάμενος  συνάδελφός  σας  Διοικητικός  Διευθυντής, η  παριστάμενη  συνάδελφός  σας  Γραμματέας  του  Δ.Σ.  και  όλα  τα  μέλη  του  τότε  Δ.Σ., μεταξύ  των  οποίων  και  δύο  συνάδελφοί  σας, εκτός  της  κας  Μερεσεντόγλου  φυσικά.  Η  παραπάνω  κυρία,  με  επιστολή  της  προς  το  Σύλλογό  σας  που  την  έστειλε   ως  επίσημο  έγγραφο  του  Νοσοκομείου  (!!)  καταργώντας  ιεραρχία  και  …λογική  (την  αναρτήσατε  και  στην  ιστοσελίδα  σας!), μεταξύ  ασυναρτησιών, αντιφάσεων, ψευδολογιών  και  απαράδεκτων  για  δημόσιο  λειτουργό  εκφράσεων  και  κρίσεων, σας  αναθέτει  (!!)  και  τον  έλεγχο  της  ισχύος  της  πρόσφατης  απόφασης  του  Αναπληρωτή  Διοικητή, προσπαθώντας  και  να  σας  παραπλανήσει   διαστρεβλώνοντας  διάταξη  που  δεν  αφορά  την   κα  Μαυράκη!!  Το  ύφος  και  το  περιεχόμενο  αυτής  της  επιστολής  αποδεικνύει  και  την  συμβολή  της παραπάνω  κυρίας   στην  οικοδόμηση  της  υπόστασης  του  Νοσοκομείου  μας, συμβολή   γνωστή  στους  παροικούντες  την  Ιερουσαλήμ…
     Εκτός  των  προαναφερθέντων   γραπτών  στοιχείων  της  ανακοίνωσής  σας  και  της  αναρτημένης  επιστολής  της  κας  Μερεσεντόγλου, σας  άκουσα, Κύριε  Πρόεδρε, σε  σημερινή  εκπομπή  τοπικού  ραδιοσταθμού,  να  τοποθετείστε  ομοίως, προσθέτοντας  και  την  κατηγορία   ότι  είχα  αθέμιτα  προσπαθήσει   να  μετατάξω  την  κα  Μαυράκη  αλλά  δεν  το  είχα  πετύχει  τότε!!
    Η  εξιστόρηση  των  παραπάνω  γεγονότων  δείχνει  ότι, όχι  μόνο  δεν  υπήρξε  θέμα  παράνομης  ή  αντιδεοντολογικής  συμπεριφοράς  μου, αλλά, αντίθετα, αντιμετώπισα  το  θέμα  με  ιδιαίτερη  προσοχή, όπως  σε  όλη  μου  την  πορεία  στα  Κοινά  έκανα.
    Αυτή  η  εξιστόρηση  δείχνει, επίσης, ότι  η  εικόνα  που  σκόπιμα  δώσατε   με  τις  δημόσιες  τοποθετήσεις  σας, γραπτές  και  προφορικές,  δεν  έχει  καμιά  σχέση  με  την  αλήθεια, δείχνει  την  κανιβαλική, ρατσιστική, απαράδεκτη  επιχείρηση  στην  οποία  έχετε  αποδυθεί, προσβάλλοντας  άδικα  και  άγρια  ανθρώπους, ακόμα  και  μέλη  σας.
    Αλήθεια, ποιος  κώδικας, μια  και  επικαλείστε  τον  δημοσιοϋπαλληλικό, σας  επιτρέπει  να  διαπομπεύετε  ονομαστικά  ένα  μέλος  σας, χωρίς καν  να  το  καλέσετε  για  (αλληλο)ενημέρωση; 
   Το  γεγονός  ότι  τυχαίνει  να  έχει  γίνει  νύφη  μου  αυτό  το  μέλος  σας, αυτό  σημαίνει  ότι  χάνει  αυτόματα  τα  δικαιώματά  του, ανθρώπινα  και  εργασιακά, την  προσωπικότητά  του, την  αξιοπρέπειά  του, τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  εργασιακά  του  προσόντα  και  έχετε  το  δικαίωμα  να  το  κατασπαράξετε;
    Ξέρετε  κάποιον  άλλο  συνάδελφό  σας  που  να  έχει  κάνει, τόσον  καιρό  τώρα, αντίστοιχη  αίτηση  και  να  υπερτερεί  της  κας  Μαυράκη;
   Αλήθεια, αν  πραγματικά  ενδιαφερόσαστε  για  το  συμφέρον  του  Νοσοκομείου  και  μόνο, γιατί  δεν  στείλατε  την  επιστολή  σας  με  τα  ερωτήματά  σας  στη  διοίκηση, αλλά  σπεύσατε  να  την  ανακοινώσετε  στα  Μ.Μ.Ε.;
     Ο  στόχος  είναι  φανερός:
    Αν  κάνει  κανείς  μια  «βόλτα»  στα  διάφορα  blogs, sites, face-books  και  άλλα  τέτοια   των  διάφορων  καραδοκούντων  αυτόκλητων  εισαγγελέων  που  έχουν  κατακλύσει  τον  Τόπο  μας  καθώς  και  σε  τοπικούς  ραδιοφωνικούς  σταθμούς, θα  διαπιστώσει  ότι  η  τροφή  που  τους  δώσατε  έπιασε  τόπο, ότι  συμπράξατε  αποτελεσματικά  στην  προσπάθειά  τους  να  κτυπούν  όσους  δεν  αποδέχονται  την  ετσιθελική  επιβολή  αντιθεσμικών , λαϊκίστικων   και  αντιδημοκρατικών  μειοψηφιών  που  βλάπτουν  τον  Τόπο  μας ….
   Ως  παλιός  συνδικαλιστής, σας  βεβαιώνω  ότι  δεν  είναι  συνδικαλισμός  αυτός, αγαπητοί  φίλοι.
   Δεν  έχει  σχέση  καν  με  την  ανθρωπιά. 
   Συμμετέχετε  σε  επιχείρηση, ενταγμένη  στους  σχεδιασμούς   κάποιων  γνωστών  ευτελών  πολέμαρχων,  που  μοναδικό  σκοπό  έχει  το  θόρυβο  και  την  κατεδάφιση  των  πάντων  στην  οποία  επενδύουν,  χωρίς  να  σας  νοιάζει  αν  τραυματίσετε   ανθρώπους,  αλλά  και  προσβάλλοντας, εκθέτοντας  και, τελικά,  βλάπτοντας   το  Ίδρυμα  που  υπηρετείτε, για  το  οποίο  δούλεψα  κι  εγώ  με  όλες  μου  τις  δυνάμεις.  Και  να  ξέρετε  πως, με  τέτοιες  και  με  άλλες  ακραίες  ενέργειες   που  έγιναν  και  γίνονται, εδραιώνεται, μέρα  με  τη  μέρα, η  πεποίθηση  των  πολλών  λογικών  Ιεραπετριτών, μεταξύ  των  οποίων  αρκετοί   εργαζόμενοι  στο  Νοσοκομείο  μας, ότι  πιο  πολύ  αυτό  κινδυνεύει  «από  μέσα»  παρά  «απ’ έξω»…
   Με  τις  παραπάνω  σκέψεις,  σας  καλώ  και  σας  παρακαλώ  να  ανασκευάσετε  όσα  αναληθή, προσβλητικά  και  συκοφαντικά   γράψατε  και  εκστομίσατε.
                                                                                                     Μανώλης  Ι. Μαστοράκης
       Ιεράπετρα, 28/3/2012                                            τ.Διοικητής  Νοσοκομείου  Ιεράπετρας

Κοιν.: 1) Αναπλ. Διοικητή  Νοσοκομείου  Ιεράπετρας
           2) Επιστημονική  Επιτροπή  Νοσοκομείου  Ιεράπετρας
           3) Τοπικά  Μ.Μ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου